Alla Lukasbibliotek är stängda 4. - 13.9. p.g.a. systembyte, även webbiblioteket är ur bruk. Inga lån förfaller under tiden

4. - 24.9. och böcker behöver alltså inte lämnas tillbaka under stängningstiden. Ny adress fr.o.m. 14.9 är https://www.helle-kirjastot.fi/
Lukas-kirjastoissa otetaan käyttöön uusi kirjastojärjestelmä. Järjestelmän vaihdoksen vuoksi kaikki Lukas-kirjastot ovat kiinni 4. - 13.9. Myös verkkokirjasto on pois käytöstä. Lainat eivät eräänny 4.9. ja 24.9. välisenä aikana eikä lainoja tarvitse palauttaa, kun kirjastot ovat kiinni.

Uusi osoite 14.9 alkaen on https://www.helle-kirjastot.fi/